Utbildning

Genuin Utveckling arbetar med utbildningar inom
Ledarskap för chefer och medarbetare men också för team/avdelningar/grupper, inom olika organisationer.

Vår omvärld är idag KOM
 • Komplex
 • Osäker
 • Full av Möjligheter
Ledarskap

I en allt mer komplex omvärld har också ledarskapet förändrats allt efter som utvecklingen har gått framåt. Från att ha omfattat, och ofta krävt, ett Hierarkiskt ledarskap har utvecklingen tagit oss via ett Matrisstrukturerat ledarskap, till att idag i allt större omfattning, fokusera på det Coachande ledarskap eller som också kallas det Agila ledarskapet.

Hierarkisk      –>     Matris     –>     Coachande/Agil

Mönstret som går att utläsa är att ledarskapet går mot att;

 • dela ut ansvar till flera
 • förflytta beslut till många i stället för till några få
 • få samarbeten att utvecklas mer omfattande inom och mellan organisationer

För att få ett kraftfullt genomslag behöver organisationer utveckla några viktiga områden:

 1. Hur ägare och ledning väljer att styra organisationen.
 2. Hur chefer leder sin personal
 3. Hur medarbetaren tar ansvar
Medvetet Ledarskap (Utbildningsmodul 1)

Enskilda chefer behöver i takt med organisationens
utveckling också förstå sig själv och sin egen roll i organisationen.

 • För att få ett tryggt och effektfullt ledarskap behöver chefer och ledare förstå hur de själva agerar och också uppfattas i en organisation.
  Medvetet ledarskap omfattar nedan fyra nyckelområden:
  1.) Kongruens
  2.) Självkännedom
  3.) Relation
  4.) Reflektion
 • Hur väl förberedda är medarbetarna att arbeta med ett ledarskap där ansvar och beslut flyttats ut till allt fler?
 • Hur väl förstår och kommunicerar medarbetarna inom organisationen?
 • Hur väl förstår medarbetarna sin roll och sitt arbete i organisationens struktur, delmål, mål samt vision

Coachande Ledarskap (Utbildningsmodul 2)

Som modell för Coachande ledarskap, och också Självledarskap
använder vi på Genuin Utveckling NÖHRA-Fun.
NÖHRA-Fun är tämligen omfattande  och hanterar ett
tydliggörande av:

N=Nuläge
Ö=Önskat läge
H=Hinder
R=Resurser
A=Agera
Fun=Följa Upp När?

Inom dessa områden behöver chefer och ledare behärska nedan fem effektfulla verktyg för att medvetandegöra och eventuellt flytta medarbetarnas fokus mellan de olika områdena.

1.) Lyssna
2.) Fråga
3.) Sortera
4.) Utmana
5.) Återkoppla

Grupp och Konflikt (Utbildningsmodul 3)

Att vara en bra och effektfull chef innebär också att förstå hur grupper fungerar och utvecklas för att skapa ett fungerande team och ett team som drar åt samma håll.

Självledar-/ Medarbetarskap

Inom området Självledarskap, också kallat Medarbetarskap, har
Genuin Utveckling identifierat ett relativt stort behov för många
organisationer, för att uppnå en optimerad och utvecklingsorienterad personal. Fokus på denna utbildning ligger även här på Medvetenheten kring individen själva, samt kring det coachande förhållningssättet, som varje enskild anställd kan ta till sig och utnyttja för mer harmoni och välmående.

För dig som vill utvecklas i livet

Translate »