Rådgivning

Till skillnad från Coaching handlar Rådgivning mer om riktat stöd i specifika eller allmänna frågor som klienten behöver ha hjälp med.

I rådgivningen interagerar rådgivaren med klienten och diskuterar olika vägar att ta, utifrån ett coachande förhållningssätt.

Ofta vet , eller har en idé om, klienten själv olika scenarios i frågorna, men behöver ha ett bollplank att ventilera sina idéer med.
Ibland har klienten kört fast i sina tankar och behöver komma vidare, med direkt påverkan, genom förslag eller tips som rådgivaren kan ge.

För dig som vill utvecklas i livet

Translate »