Om Säljkonsultation

Som erfaren säljare inom byggbranschen , industrin och säkerhetsbranschen erbjuder Genuin Utveckling en Säljkonsult för företag som behöver en resurs över en begränsad tidsperiod. Detta kan grunda sig i olika åtgärder som företaget behöver ha hjälp med, ex:

  • Lansering av ny produkt
    Företaget behöver ha en förstärkning i säljkåren för att skapa ett kraftigt agerande i och med lanseringen.
  • Förlust av säljpersonal
    Företaget behöver hyra in en säljkonsult för att fylla ett hål under tiden en rekrytering av ny personal håller på.
  • Komplettering av säljledare
    Företaget kanske behöver ha en person som kan agera säljledare för nya säljare som behöver mer ”hands on” i en uppstartsperiod

För dig som vill utvecklas i livet

Translate »