Om coaching

Vad är Coaching i grunden?

Om man vill nå specifika mål antingen i yrkesliv eller privatliv så kan en professionell coach vara till nytta. Personlig coaching är en framgångsrik metod för personer som vill utvecklas, förändra eller göra något nytt i livet. Coaching kan bidra till att maximera sin personliga och yrkesmässiga potential vilket leder till ökad drivkraft och därmed förbättrat resultat.

 

Det är lätt att fortsätta ”gå” i samma spår och eventuellt tappa glädjen och motivationen i vardagen. Klienten känner kanske att man vill något annat, komma vidare i livet, men vet inte hur man ska göra. Då kan en coach vara det som behövs för att hjälpa till att sätta upp mål, både för större frågor som klienten funderar över, men också för utmaningar i vardagen.

Du bestämmer själv vad du vill få ut av coachingen

Coachen kan bidra till att klienten finner motivation, hittar svaren inom sig själv och ser saker med en ny klarhet, utifrån olika perspektiv. Som klient kan du ha nytta av coaching för att nå sin inre drivkraft, att göra vägval som pekar i rätt riktning, bli bättre på att fatta beslut etc. Klienten bestämmer själv vad han eller hon vill få ut av coachingen.

Klienten kanske vill ha ut något mer av livet, karriären eller träningen och vill utvecklas som person. Kanske vill klienten upptäcka och förverkliga sina drömmar eller känna mer glädje i sitt liv.

Vad skulle du exempelvis göra om allt vore möjligt och du inte kunde misslyckas?

Många vågar knappt ens drömma på grund av rädslan att misslyckas. Att jobba med sig själv och upptäcka hur man fungerar, är en fantastisk resa och man kan ofta lättare övervinna hinder och uppnå sina mål och önskemål som man inte trodde var möjliga.

Vid träffar med coachen får klienten, både genom samtal och tester, utforska sina inre förmågor och också visualisera sina egna drömmar. Tillsammans med coachen görs en plan upp och dokumenterar vilka steg som klienten behöver ta utifrån sina egna drivkrafter. Detta medför att klienten fortare än man kan ana kan nå mål som tidigare inte ens vågats drömma om.

Coachen kan förutom samtal även använda sig av tester för att upptäcka klientens inre drömmar. Det kan hos klienten finnas dolda drömmar som bara det undermedvetna visste om.

En coach kan hjälpa klienter att hitta sin inre potential och utmanar klienten att ta olika steg i sin personliga utveckling eller karriär. Klienten blir mer medveten om sina känslor, tankar, värderingar och förmågor som kan leda till ökad kreativitet, bättre kommunikation och beteenden kommer att kunna ge ett mer självständigt och givande liv.

Coachen utarbetar tillsammans med klienten hur målen ska se ut och ger stöttning i att nå målen och i att fatta eventuella beslut som klienten kan stå inför. Man visar på det som kan påverkas och förändra i ditt liv genom egna tankar, handlingar och beslut. Samtalen med coachen bygger på ett lösningsinriktat arbetssätt som kan hjälpa klienten att bli medveten om och utveckla sina egna möjligheter, talanger och potential. Coachen kommer inte med färdiga råd eller svar utan klienten får hjälp att hitta svaren inom sig själv.

Vid coachningen jobbar man alltid med målet i sikte och man räknar med klientens egen vilja för att projektet ska ha framgång. Tillsammans med coachen bestäms målet som ger inspiration och stämmer överens med klientens fundamentala värderingar.

Ibland kan det vara klokt att en första gång enbart få testa och prova på personlig coaching! Då kan coachen berätta och förklara hur han/hon arbetar och kanske genomförs ett kortare samtal så att klienten får prova på coaching. Kostnad för coaching varierar stort, en tusenlapp per samtal är inte ovanligt. Vill man få till en större förändring i sitt liv kan det behövas många coachingssamtal, och många coacher erbjuder olika paket beroende på klientens önskemål.

Personlig coaching kan vara något för dig……
 • om du vill hitta nya vägar i livet.
 • om du vill bryta invanda mönster.
 • om du vill förändra något i ditt privatliv.
 • om du vill uppnå nya mål inom yrkeslivet.
 • om du drömmer om att starta ett eget företag.
 • om du vill utveckla ditt befintliga företag.
 • om du vill göra karriär inom ditt nuvarande yrke.
 • om du vill ha en livsstilsförändring.
 • om du vill ha ett bättre föräldraskap.
Coaching kan hjälpa dig med följande…
 • Uppnå dina huvudmål och delmål snabbare.

 • Ge ökad självinsikt och upptäcka dina drömmar.
 • Medvetandegöra dina tankar och handlingar.
 • Agera på ett mer konstruktivt sätt.
 • Strukturera upp din tillvaro.
 • Hitta nya lösningar, vägar och möjligheter.
 • Utmana dig till att våga mer och ta nya steg i livet.
Personliga möten eller via telefon

Personlig coaching kan ske antingen genom personliga möten eller via telefon. Telefonmöten kan vara effektiva och sparar tid, speciellt för den som har långa reseavstånd. Kontakt kan även erbjudas via mail eller Teams/Skype/Google. Hur kontakterna sker och hur många coachingstillfällen per månad man väljer att ha, kan variera och diskuteras, dock brukar 2-3 coachingstillfällen per månad anses vara lagom. Coachen kan även inför coachingssamtalen be att klienten förbereder sig genom att fundera på vissa saker så att arbetet flyter på effektivt.

Coachingssamtalen tar i regel mellan 30 minuter till 1,5 timme och det råder absolut sekretess, detta enligt ICF etiska riktlinjer. Klienten bestämmer, som sagt tidigare, själv vilka saker man vill ta upp och fokusera på.

 

 

För dig som vill utvecklas i livet

Translate »