>Utvecklingscoaching

Har livet gått i stå, livet blivit mer grått och trist eller har du hamnat i en stresssituation som du inte kommer ur?

Om du känner att ditt liv skulle behöva få en bättre balans eller kanske en mer tydlig riktning, men att du själv inte vet vad som egentligen är det som är fel, så kan Livscoaching, eller bättre kallad Utvecklingscoaching, ge dig verktygen. Livscoachingen kan vara rätt sätt att visualisera den förändring du vill göra och då också ge dig konkreta verktyg och mål så att du lättare kan skapa den förändring som du själv vill uppnå.

Många klienter börjar ofta med en Livscoaching där denne ibland tror sig veta vad som är ”felet”, men många gånger utmynnar den fortsatta coachingen inom ett område klienten inte sett vara det primära området som behöver vägledning.
Just därför kan en Livscoaching vara ett utmärkt sätt att få bättre koll på sin hela situation.

Känns det som att dina relationer behöver en nystart?

Relationer vi har, både kärleks-, familje- eller vänskapsrelationer behöver ha balans för att vi som människor ska få energi och glädje av dem.
Om klienten känner sig olustig och kanske energilös efter att ha träffat någon eller några av sina relationer så kan en Relationscoaching vara rätt verktyg för klienten för att denne skall kunna sortera och se relationerna i ett vidare perspektiv och i slutändan få energi och glädje av dem på ett mer givande sätt.

Relationscoaching kan vara för:

 • Klientens kärleksrelation
 • Klientens familj- och släktrelationer
 • Klientens vänskapsrelationer
 • Klientens idrottskamratsrelationer
 • Klientens arbetskamratsrelationer

Hälsocoaching inspirerar och vägleder personer till en mer hälsosam livsstil

Hälsocoaching används för olika typer av hälsorelaterade livsstilsförändringar. Den som har bestämt sig för att ändra sin livsstil kan få en bra och rolig vägledning samt stöd på vägen. Hälsocoachen inspirerar människor till ett hälsosammare sätt att leva.

Hälsocoachen utgör ett stöd för den som:

 • vill äta sundare
 • vill förbättra hälsan och öka välmående
 • vill ändra livsstil eller genomföra annan förändring i livet
 • vill sluta röka
 • vill minska stressen och uppnå balans i livet
 • vill skapa goda sömnvanor
 • vill hitta bra sätt för återhämtning
 • vill motionera mera
 • vill utvecklas och växa som människa

Karriärcoachning för den som vill få fart på sin karriär?

Har klienten behov eller en önskan av att förändra och få fart på sin karriär? Har denne svårt att få sina tankar att struktureras till mål lämpliga för sin utveckling till en bättre karriär?

Tillsammans skapar klienten och coachen en plan med tydliga mål. Coachingen utforskar vem klienten är, vilka värderingar som är viktiga för denne, vilka styrkor och potential klienten har, vilken väg som är den bästa för att nå uppsatta mål.

Kanske stämmer följande påstående in?

 • Klienten behöver en förändring eftersom jobbet inte tar fram det bästa av dennes kapacitet.
 • Klienten vill känna större mening med sitt liv.
 • Klienten vill klara av sin arbetssituation utan att stressa upp.
 • Klienten vill utforska sin potential för att förstå vilken karriär denne kan satsa på.
 • Klienten vet inte hur denne ska börja med att förändra. Kanske nytt jobb, kanske starta eget, men vet inte med vad.
 • Klienten tycker det är viktigt att få känna arbetsglädje och motivation i sitt arbete, men upplever inte det idag.
 • Klienten vill på djupet ta reda på vad denne egentligen vill och hur vägen ser ut för att nå dit.

En coach hjälper klienten att metodiskt få struktur på dennes idéer  om en framtida karriär. Klienten får hjälp och stöd att hitta nya utmaningar och kanske våga ta steg mot sådant denne inte har erfarenhet av.

Frågor klienten kan få svar på:
 • Hur ska klienten ta sig dit denne vill med jobb och karriär?
 • Klienten vill sluta sitt nuvarande jobb, hur gör man?
 • Är jobbet klienten blivit erbjuden rätt för mig?
 • Hur förklarar klienten i ett CV några års frånvaro från arbetsmarknaden?
 • Hur beskriver klienten sina styrkor denne har?
 • Hur förbereder klienten ett utveckling- och lönesamtal
 • Hur skriver klienten ett CV och Personligt brev och hur visas vem klienten är och varför denne är rätt person för tjänsten.
 • Coaching i din roll som chef.

 

För dig som vill utvecklas i livet

Translate »