# Företag

Genuin Utveckling arbetar med Utvecklingscoaching med inriktning på försäljning!

Om försäljningsarbetet inte får det genomslag eller effekt som företaget önskar så kan en Utvecklingscoach vara en lönsam investering för att t.ex. identifiera, strukturera upp och skapa mer riktad fokus, tillsammans med enstaka säljare eller hela säljteam.

Resurshantering

Hos de flesta företag anses Personalen vara deras främsta resurs. Personal som t.ex. inte är i balans, inte mår optimalt, har konflikter de inte kan lösa eller har arbetsuppgifter som inte går som planerat, är inte optimalt. Detta gäller både anställda och chefer.

Ibland fungerar inte relationen mellan chefer och anställda på ett optimalt sätt. Anledningen till detta kan vara väldigt många, men ofta landar det i kommunikation, förväntningar och framför allt fokus, både hos chefer och hos anställda.

Andra gånger är det cheferna som inte får ut optimalt utifrån deras resurser som finns tillgängliga, eller kanske behovet av andra resurser eller arbetssätt.

Anställda och/eller chefer som mår dåligt eller inte är i harmoni, i någon form, påverkar många gånger det positiva klimatet företag strävar efter, eller inte optimerar det arbete som företaget har beslutat om.
I längden kan detta också påverka företagets resultat negativt.

En Utvecklingscoach är oftast en liten men väldigt givande och effektiv investering, där synergieffekterna av personligt välbefinnande, fokusering och resultat ofta går hand i hand.

För dig som vill utvecklas i livet

Translate »