> För chefer

Att vara chef i ett företag i dagens komplexa och snabba omvärld kräver ofta relativt mycket för att tillgodose alla anställda och deras behov, vilket också skall harmoniera med företagets mål och vision.

Många gånger går chefer runt och funderar flera frågor kring sin egen roll och då om de kan göra något annorlunda för att få ett bättre resultat:

  • Chefer ställer sig ofta frågan, eller bör ställa sig frågan, om de får ut så mycket av sina anställda eller sig själv som vederbörande önskar?
  • Har chefen rätt kommunikationssätt gentemot övriga i organisationen?
  • Är mötena som chefen håller optimalt planerade och strukturerande för att skapa rätt fokus och också generera bättre resultat?
  • Varför lyckas chefen inte att nå ut till vissa inom organisationen?
  • Osv

En mängd frågor som är mycket berättigade i många fall men allt som oftast slutar i just funderingar och frågor.

En Utvecklingscoach kan med fördel vara en bra väg att ta till för att strukturera upp chefsarbetet så att både chefen och den eller de anställda känner sig mer harmoniska och sammansvetsade samt att samtliga får mer ut sin fulla potential.

För dig som vill utvecklas i livet

Translate »