> För anställda

Balans och mer fokus!

Coaching av anställda inom olika organisationer skapar i grunden mer positiv och kreativ samt mindre stressad personal, där de också känner att deras egen situation är mer i balans.

Klienten (den coachade) får en möjlighet att bena ut olika frågor denne går och funderar på eller konkreta problem som denne har svårt att sortera i och hantera.
Detta med en professionell tillika
opartisk person.

Frågorna kan vara av både företagsmässig och privat karaktär. Syftet är dock detsamma; Klienten skall känna sig i mer harmoni och balans för att kunna leva ut sin roll inom företag och i sin vardag, genom sin fulla potential.

För dig som vill utvecklas i livet

Translate »